Data Recovery Nederland

Digitale opslag

Tegenwoordig is het digitaal opslaan van data ondenkbaar uit het dagelijks leven van vele mensen. Of het nu gaat om privé- of zakelijke bestanden, vrijwel iedereen heeft ermee te maken. Denk aan het opslaan van data als foto’s, muziek, klantenbestanden, contacten enzovoorts.

Deze data hebben vaak een emotionele of financiële lading. Denk aan de geboorte foto’s van uw kind, of foto’s en films van die speciale vakantie. Bedrijven hebben vaak complete marketingplannen, zakelijke accounts, en allerlei soort informatie waardoor het bedrijf dagelijks kan functioneren, digitaal opgeslagen.

Voor bedrijven is het meestal ook rampzalig wanneer deze data verloren gaat zonder dat er een back-up van deze belangrijke data beschikbaar is. Waarschijnlijk heeft ook u wel eens te maken gehad met dataverlies in welke vorm dan ook. Vaak denkt men dat deze data voorgoed is gewist van de harddisk, maar dit is vrijwel nooit het geval.

Data Herstel

Door de opkomst van de digitalisering is het besef ontstaan om een geavanceerde dienst aan te bieden in de vorm van data herstel. Uw waardevolle data kan vrijwel altijd teruggehaald worden na vrijwel iedere vorm van schade. Er is altijd hoop!

Wanneer u te maken heeft met dataverlies, zijn kalm blijven en snel reageren de stappen die u dient te nemen. U neemt contact op met een gespecialiseerd bedrijf welke zal werken aan uw data herstel. De rest kunt u overlaten aan data recovery specialisten. Zorg altijd voor een goed back-up plan en onderschat het belang ervan nooit.

Dataverlies

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak is van het dataverlies. Is er sprake van brand- of waterschade? Is er blikseminslag geweest? Is de externe harddisk gevallen? Of wordt de harddisk plotseling niet meer herkend in de bios van de computer?

Wanneer de harddisk tikkende geluiden maakt dan kunt u aannemen dat de harddisk fysieke schade heeft opgelopen. Dit betekent dat de lees- en schrijfkoppen krassen maken op de harddisk doordat ze na een tik van positie veranderd zijn.

Wanneer u verneemt dat uw harddisk tikkende geluiden maakt, probeer dan in geen geval de computer te starten en onderneem geen amateuristische pogingen om de harddisk werkend te krijgen. Hieronder treft u een diagram aan waardoor af te lezen valt dat het merendeel van dataverlies veroorzaakt wordt door een hardware- of systeemfout. Een goede tweede is dataverlies door menselijke fouten.

Geschreven door: Data Recovery Nederland


Geen opmerkingen: