Statistieken over de belangrijkste oorzaken van dataverlies

Data Recovery wordt steeds belangrijker door de toenemende mate van dataverlies; ook wel gegevensverlies genoemd.

Ondanks de technologische vooruitgang in de betrouwbaarheid van magnetische opslagmedia, blijft het verlies van data stijgen, waardoor data recovery meer dan ooit belangrijk is geworden.

Onze data recovery specialisten hebben drie trends kunnen herleiden, die tot deze verhoging van dataverlies leidt.

1. Meer gegevens worden opgeslagen in ‘kleinere ruimtes’. Vandaag de dag slaan de harde schijven 500 keer meer gegevens op dan er werd opgeslagen op de harde schijven van een decennium geleden. Vergroting van de opslagcapaciteit versterkt het effect van dataverlies en maakt de mechanische precisie van de harde schijf kritieker.

2. Gegevens zijn meer opdracht- en tijdsafhankelijk geworden; Ziekenhuis patiënt gegevens, een Schoolexamen opdracht, Persoonlijke financiën en belasting informatie, Uitbetalingen van salarissen, enzovoorts. Gebruikers slaan tegenwoordig elektronisch meer informatie op dan ooit tevoren. Het verlies van opdracht kritieke gegevens kan een wankelend en soms zelfs een vernietigend effect hebben op de financiële-, wettelijke- en productiviteitsvertakkingen van zowel ondernemingen als thuisgebruikers.

3. Backup tools en technieken zijn niet 100% betrouwbaar. De meeste computer gebruikers vertrouwen op hun backups als vangnet in het geval van het verlies van data (geadviseerd in de praktijk). Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de klanten die met dataverlies te maken hadden, toch regelmatig backups van hun gegevens hadden gemaakt. Backups veronderstellen dat hardware en opslagmedia werkend zijn; dat de gegevens niet beschadigd zijn en dat uw recente backup goed genoeg is voor een volledig herstel. In werkelijkheid zullen hardware en software falen en backups bevatten niet altijd voldoende en recente data.

Belangrijkste oorzaken van dataverlies:

Hardware of Systeem Storingen (44 % van al het dataverlies)
Een head crash van de harddisk is de meest voorkomende vorm van een fout die zich voordoet in de harddisk. Meer dan 44% van de fouten ontstaan als gevolg van hardware fouten in de harddisk. De head van de harddisk is het meest delicate onderdeel. De harddisk platter draait namelijk in 1 seconde 150 keer rond en de head beweegt boven deze platter met alleen een submicro afstand ertussen.

Ter vergelijking; een Boeing die constant anderhalve millimeter boven de grond vliegt!

Iedere verstoring kan dus een head crash veroorzaken die leidt tot een kapotte harddisk. Zelfs stofdeeltjes die tussen de platter en de head komen, kunnen ernstige beschadigingen aan de head geven waardoor de harddisk ontoegankelijk wordt.

Mogelijke symptomen
• Fout bericht met de vermelding dat het apparaat niet
wordt herkend
• Eerder toegankelijke gegevens opeens verdwenen
• Computer harde schijf werkt niet
• Tikkende of ratelende geluiden
• Harde schijf spint niet

Voorbeelden
• Stroomstoringen
• Harddisk crash/Head crash
• Controller fouten

Preventieve maatregelen
• Bescherm de elektrische componenten door gebruik te maken van computers in een droge, schaduwrijke en stofvrije ruimte
• Beschermen tegen spanningspieken met een ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
• Niet schudden of verwijderen van de covers op harde schijven of tapes.

Menselijke Fouten (32 % van al het dataverlies)
Een andere belangrijke bedreiging, voor de integriteit van de gegevens, is het risico van mensen. Dit soort schade ontstaat in twee vormen: opzettelijke en onopzettelijke. Individuen of groepen kunnen opzettelijke schade toebrengen, met kwaadwillendheid als het einddoel.

De beste verdediging tegen deze vorm van bedreiging is een zeer agressief beveiligingsprogramma dat ook adequate scheiding van gegevens omvat en alleen toegang verleend op noodzakelijke basis. Voor medewerkers die toegang hebben tot en wijzigen van gevoelige gegevens, is training vaak de beste preventieve maatregel tegen onbedoelde verliezen.

Mogelijke symptomen
• Eerder toegankelijke gegevens opeens verdwenen
• Bericht vergelijkbaar met "Bestand niet gevonden"

Voorbeelden
• Per ongeluk verwijderen of wissen
• Opzettelijk verwijderen of wissen
• Schade veroorzaakt door een val

Preventieve maatregelen
• Probeer nooit een operatie, zoals installaties of reparaties, als u niet beschikt over ervaring
• Vermijd het verplaatsen van uw computer, vooral wanneer het in werking is.
• Installeren van beveiligingssoftware

Software Corruptie (14 % van al het dataverlies)
Er zijn momenten dat data verlies optreedt ten gevolge van een softwarestoring. Software, waarmee we werken, die niet naar behoren functioneert doordat de programma's ‘bevriezen’ en we niet in staat zijn de gegevens op te slaan waardoor de gegevens verloren gaan.

Soms kan sommige software ook het besturingssysteem corrupt maken wat eveneens leidt tot verlies van de data. Data recovery software kan dan helpen bij het terughalen en herstellen van verloren gegane gegevens.

Mogelijke symptomen
• Systeem berichten met betrekking tot geheugen fouten
• Software applicatie kan niet laden
• Fout bericht met vermelding dat de gegevens beschadigd of ontoegankelijk zijn

Voorbeelden
• Corruptie veroorzaakt door reparatie of diagnostische hulpmiddelen
• Mislukte backups
• Configuratie complexiteit

Preventieve maatregelen
• Back-up de gegevens regelmatig
• Gebruik diagnostische hulpprogramma's met de nodige voorzichtigheid.

Computer Virussen (7 % van al het dataverlies)
Virussen kunnen ook de oorzaak zijn van een besturingssysteem fout. Sommige virussen komen samen met een ander programma of via het internet binnen op onze harde schijf. Deze virussen krijgen zichzelf geladen in het besturingssysteem, waardoor het systeembestand corrupt wordt en we dus terecht komen in een dataverlies situatie.

Mogelijke symptomen
• Blanco scherm
• Vreemd en onvoorspelbaar gedrag
• "Bestand niet gevonden"-bericht dat aankondigt dat virus op het scherm verschijnt

Voorbeelden
• Boot sector virussen
• Bestand infecterende virussen
• Polymorfische virussen

Preventieve maatregelen
• Gebruik een goed anti-virus pakket
• Verkrijg software van betrouwbare bronnen
• Scan alle binnenkomende gegevens, inclusief verpakte software, voor virussen.

Natuurrampen (3 % van al het dataverlies)
Natuurrampen zoals een aardbeving, overstroming, brand en bliksem zijn de andere manieren waarop we verlies van data ondervinden. Overstromingen bijvoorbeeld veroorzaken grote schade aan de harde schijf, omdat een grote hoeveelheid vocht het roestproces versnelt en zodoende schade brengt aan het elektronische circuitboard. Professionele Data Recovery Service bedrijven zijn echter in staat om gegevens te herstellen bij alle types en elke situatie van dataverlies.

Mogelijke symptomen
• Terwijl overstromingen en aardbevingen duidelijke symptomen hebben, geven lawines en bliksem vaak geen aanwijzingen.

Voorbeelden
• Bosbranden
• Overstromingen
• Lawines

Preventieve maatregelen
• Bewaar geteste back-ups op een andere locatie
• Sla geen kritieke data in een alluviaal gebied op
• Installeer een UPS.

Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat, in de meeste gevallen van dataverlies, de data gerecoverd kan worden door een hard disk reparatie ongeacht de oorzaak van het verlies. Denk dus nooit dat uw waardevolle data voor altijd verloren is.

Raadpleeg in geval van dataverlies altijd eerst een van onze gekwalificeerde data recovery experts voordat u beslist het op te geven. Bel ons op +31 (0)413 270 314 voor een vrijblijvend advies bij dataverlies.

CD Data Recovery: een vergeten methode?

Er is een methode die helpt bij Data Recovery maar die al lang vergeten is, ondanks het feit dat het nog wel bestaat in de computer wereld.

Veel mensen zouden denken dat het verlies of misplaatsen van gegevens alleen voorkomt op onze computer harde schijf, op tapes en op diskettes en op geen andere manier voorkomt, maar dat is toch verkeerd.

Gebruik van een bijna vergeten techniek.

Ook CD’s en DVD’s zijn onderhevig aan data verlies. De methode om deze data terug te krijgen, wordt CD data recovery genoemd en vele zullen deze techniek gekend hebben, al zullen daarentegen maar weinig mensen deze methode gebruiken om data terug te krijgen.

Dit keer is CD data recovery de kunst van het terugwinnen van data die verloren is gegaan op, u raadt het al, een CD.
Cd data rescue
Het is niet het einde van de wereld.

Het is niet langer het einde van uw leven of de wereld als u net uw favoriete foto's, muziek bestanden of enige andere belangrijke informatie heeft verloren. Met deze methode kan uw verloren data in de meeste gevallen volledig hersteld worden.

Gewoon relaxen.

Deze methode kan u helpen om uw data te receoveren als u data bent verloren van een CD-R, CD-RW of DVD. Wat zijn de redenen voor het verlies van data op een CD?

# 1 Als gevolg van virusaanvallen.
# 2 Verloren partities.
# 3 Configuratie fouten.
# 4 De prestaties van de motor tijdens het lezen van de bestanden op een CD.

De bovengenoemde redenen maken het herstel van gegevens op een CD vaak ingewikkeld, maar blijf er zeker van dat er altijd hoop is op recovery van uw verloren data.

Hulp is nabij.

Er zijn software programma’s die in staat zijn u te helpen bij het herstellen van uw gegevens op een CD. Sommigen van hen zijn volledig automatisch en schrijven eenvoudig de verloren bestanden terug naar de harde schijf. Deze software kan verdwenen of verloren documenten, afbeeldingen en zelfs toepassingen recoveren.

Ze zijn goedkoop met een hoge mate van succes. Ook overschrijft de software de bestanden op de CD niet, wat anders vaak tot problemen zou leiden.

CD Recovery Programma’s

Isobuster CD RecoverySoftware, zoals "Multi Data Rescue" en "Isobuster" worden gebruikt door vele IT-deskundigen om hun verloren data van cd’s te recoveren. Deze programma’s zijn bruikbaar in de Windows interface en worden beschouwd als zeer gebruiksvriendelijk.

Het kan worden gebruikt voor het herstellen van gegevens van CD's en DVD's, ondersteunt digitale media recovery en kan zelfs data van geheugenkaarten en USB-gerelateerde data herstellen.

Met zo veel programma's op de markt, is CD data recovery niet meer het onmogelijke proberen, maar eerder het zo snel mogelijk herstellen van uw verloren bestanden en documenten van de CD’s.

Tot slot.

Herstellen op een snelle manier is alles wat telt op dit moment en het is niet langer van belang hoeveel data verloren is gegaan.

Dit gezegd te hebben, technologie kan zowel een zegen of een belemmering zijn , maar uiteindelijk zijn er altijd hulpmiddelen om ons te helpen. Er zullen meer en meer geavanceerde programma’s ontstaan om u te helpen bij het snel herstellen van uw data op CD’s.

Data back-up kan recovery sneller maken

Als u werkt met een computer op een regelmatige basis of als u er persoonlijk een heeft met bestanden die belangrijk voor u zijn, is het verstandig om te controleren of u een back-up heeft van gegevens om een recovery makkelijker te maken in het geval van een crash.

Het proces van de back-up maken, neemt weliswaar vaak uren in beslag, maar is toch een welkome bijkomstigheid in het geval van een probleem.

De data back-up restauratie processen zijn veel gemakkelijker mee om te gaan dan als u te maken heeft met een computer die nog nooit is geback-uped. Dit is om een aantal redenen:

* Als er een back-up van de gegevens is uitgevoerd op regelmatige basis, dan zijn de "verloren" bestanden van een crash niet echt verloren. De computer kan worden gemaakt en daarna kunnen de bestanden naar hun oorspronkelijke locatie worden teruggezet.

* Als de computer door een crash totaal verloren gaat, dan zullen de back-up gegevens u dag redden, door direct beschikbaar te zijn op een nieuwe machine. Restauratie van een data back-up is een stuk gemakkelijker te behandelen dan proberen bestanden te openen van de harde schijf die is gecrasht.

* Uitgaven. Het is een stuk goedkoper om een back-up van de data te laden voor een restauratie dan het betalen van een service om de data te recoveren. Deze services kunnen veel meer geld kosten dan u denkt.

Vergeet niet, er zijn toch ook data back-up herstel programma's beschikbaar voor gebruik wanneer slechts bepaalde toepassingen zijn gecrasht. Dit zijn over het algemeen doe-het-zelf tools en de kosten zijn heel wat minder dan een volledig herstel.

Als u denkt dat het nodig is om een data back-up te maken van uw computer dan heeft u een aantal opties:

* Een volledige data back-up restauratie beschermproces zou leiden tot het kopiëren van bestanden op regelmatige basis naar een gespecialiseerde disk met een opslag capaciteit. ZIP drives, tapes en andere soortgelijke apparaten kunnen het back-up proces veel beter laten verlopen.

* Selecteer bestand back-ups. Deze methode wordt alleen aanbevolen voor degenen die alleen op zoek zijn naar bepaalde bestanden van hun computer. Alles wat hier nodig is, is alleen het veilig opslaan van de bestanden op een schijf of meerdere schijven. Zorg ervoor dat schijven duidelijk zijn gemarkeerd en bewaar ze op een goede plek, zodat ze kunnen worden gevonden in een noodsituatie.

* System check points. Veel computer operationele programma's maken regelmatig zelf systeem back-ups. Maar het probleem hiermee is dat de gegevens worden opgeslagen op de computer zelf. Als de crash schade bezorgt aan heel de computer, zal de informatie alsnog moeten worden geopend tijdens een restauratie van de back-up gegevens.

Voorkom een ramp

Of u uw computer nou de hele dag gebruikt of slechts af en toe, er staan waarschijnlijk bestanden op die u niet zou willen verliezen. Als dit het geval is, moet een goed back-up restauratie plan worden overwogen.

Zorg ervoor dat u de back-up van gegevens op regelmatige basis maakt, en ze op te slaan op plaatsen waar u toegang tot hebt, zodat u deze kunt gebruiken.

Het uitvoeren van onderhoud aan uw computer zal kunnen voorkomen dat een crash gebeurt. Er zijn geen garanties, maar juist een goede back-up kan helpen een complete ramp af te wenden.

Een introductie in Computer Forensics

Computer Forensics is het proces van het onderzoeken van elektronische apparaten of computer media met het oog op het ontdekken en analyseren van beschikbare, verwijderde of verborgen informatie die kunnen dienen als bruikbaar bewijs bij de ondersteuning van zowel de vorderingen en de verdediging van een juridische kwestie. Tevens kan het nuttig zijn wanneer de gegevens per ongeluk zijn verwijderd of verloren als gevolg van een hardware defect.

Data Forensics is een zeer oude techniek, maar is nu erg veel veranderd als gevolg van technologische vooruitgang en moderne instrumenten en software. Hierdoor is Computer Forensics veel gemakkelijker geworden, voor Computer forensische deskundigen, om meer bewijs of data te vinden en te herstellen, wat daarnaast ook sneller en met meer precisie gedaan kan worden.

Forensisch Data Onderzoek

Een computer forensisch data onderzoek wordt gedaan met behulp van geavanceerde technieken en technologieën. Een computer forensisch expert gebruikt deze technieken om bewijs te ontdekken op een elektronische opslag apparaat van een mogelijke misdaad. De data kan van elke vorm of elektronisch apparaat zijn, zoals Pen drives, disks, tapes, handhelds, PDA's, memory sticks, e-mails, logs, verborgen of verwijderde bestanden etc….

Cyber CrimeDe meesten van ons denken dat, met het verwijderen van een bestand of de geschiedenis, het ook wordt verwijdert van de vaste schijf. Maar in werkelijkheid, wordt alleen het bestand van de locatie verwijdert en bevind het eigenlijke bestand zich nog steeds op uw computer.

Het is makkelijker om te volgen wat er gedaan is op uw computer maar moeilijk te zeggen door wie. Ook al is het mogelijk de data volledig te wijzigen of te verwijderen uit uw opslag- apparaat. Het hangt af van de vaardigheden van de computer forensische deskundigen, hoe goed hij of zij de data kan vinden en herstellen zonder enig verlies of wijziging.

Computer forensisch data onderzoek kan worden gebruikt om fraude te ontdekken, ongeoorloofd gebruik van een computer, schending van het ondernemingsbeleid, onvoldoende bijhouden van een register, bijhouden van e-mail uitwisselingen, chat-geschiedenis, bestanden, tapes, websites die worden bezocht of enige andere vorm van elektronische communicatie.

Een groeiende branche

Beveiliging van de gegevens is een van de grootste problemen waar de collectieve wereld thans mee wordt geconfronteerd. De werknemers er bewust van maken dat er forensische software en personeel beschikbaar is, zou kunnen voorkomen dat werknemers wandaden begaan.

Computer forensics is een groeiende branche in de rechtshandhaving. In tegenstelling tot vele banen in de informatie-technologie sector, is de kans groot dat de computer forensische diensten niet zullen worden uitbesteed aan andere landen, vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens. Bedrijven zullen het niet gauw toestaan dat de data ver moet reizen, om zodoende een klein beetje geld te kunnen besparen.

Over data recovery op Mac-computers

Ongeacht hoe ervaren u bent in het gebruik van een computer, er is geen garantie dat je nooit een nachtmerrie zal hebben van accidentele dataverlies. Mocht u van gedachten veranderen over een bestand dat u zojuist hebt verwijderd, of gewoon realiseren dat het verkeerde bestand is verwijderd, moet u in het reine komen met het feit dat een menselijke fout een veel voorkomend iets is onder de computergebruikers, wereldwijd.

Oorzaken Data verlies

Er zijn vele andere factoren die kunnen leiden tot het probleem van data verlies. Een failure van de hardware in uw computer of een crash te wijten aan een bepaalde vorm van software zijn slechts enkele van de redenen waardoor je tijd en geld verliest voor de terugvordering van de gegevens op uw computer.

Niet te spreken over menselijke fouten of problemen veroorzaakt door de energiecentrales! Deze zijn nog meer schadelijk en gebeuren veel vaker dan de schade die wordt veroorzaakt door overstromingen, branden, warmte of rook. Ook moet worden nagegaan of het een virus aanval is geweest of een kwestie van vandalisme of sabotage, sinds u nooit weet wat er gebeurd kan zijn.

Niettemin is het belangrijkste punt, dat u geen reden hebt tot paniek, in het geval dat u zich in een dergelijke situatie begeeft en u moet proberen de gegevens te herstellen. De belangrijkste reden voor deze verklaring is dat er talrijke soorten data recovery software zijn, die u waarschijnlijk wel kunnen redden uit zo’n onaangename situatie. Data recovery-software is beschikbaar voor Mac, NT/2000/XP en RAID data recovery.

De Mac data recovery software kan gebruikt worden op alle verschillende harde schijven, van een kleine 2 GB harddisk tot een grotere van 120 GB. Het moet meestal wel gebeuren door een professioneel data recovery bedrijf.

Macintosch Data Recovery

De kracht van de beschikbare Mac data recovery software is tot ver buiten verwachtingen. Het kan HFS en HFS + File System Data herstellen, maar het beste is: het feit dat het zelfs hele partities kan herstellen, in het geval dat een partitie is verwijderd of geformatteerd. Een ander voordeel van de Mac data recovery software is dat de bestanden in de Lost of Missing Mac mappen ook kunnen worden opgeslagen!

Dit soort software is in staat om lange bestandsnamen te herkennen en te behouden. De gebruiker zal zich dus geen zorgen hoeven te maken als de teruggewonnen gegevens weer op zijn plaats worden gezet. Volledige ondersteuning voor alle soorten drives wordt ook verstrekt, ongeacht of het IDE, EIDE, SCSI of SATA schijven zijn.

Stellar Mac Data Recovery Software
Download Mac Data Recovery Software
MAC Data Recovery software voor gegevensterugwinning van HFS en HFS + partities. De software gebruikt QFSCI technologie om de verloren MAC-partities, bestanden en documenten van eMac, iMac, iBook en Appel iPod terug te krijgen. Het is één van de meest gebruikte software voor MAC Data Recovery: door computer technici, de systeembeheerders, de instituten van O&O, onderzoekers, academische instituten enz.

Belangrijke eigenschappen van de software: de recovery van deleted MAC-partities, recovery van ontbrekende bestanden en documenten, recovery van slechte volumes en zelfs van geïnitialiseerde schijven. Optie om gemakkelijk een bestand te vinden en de plaats te bepalen. De software voert een volledige scan uit op de corrupte MAC-schijf en probeert de verloren partities te erkennen en de bestanden te herstellen, toestaand de recovery van MAC- partitie gegevens.

De harddisk aandrijving die voor de MAC- data recovery gebruikt kunnen worden zijn, Periodieke ATA harde schijven, Externe USB Aandrijving en FireWire Aandrijving. Macintosh Data Recovery Software ondersteunt HFS, HFS+ Apple Mac OS X besturingssystemen evenals Apple Mac Recovery OS 9.x en hogere Mac versies.