Statistieken over de belangrijkste oorzaken van dataverlies

Data Recovery wordt steeds belangrijker door de toenemende mate van dataverlies; ook wel gegevensverlies genoemd.

Ondanks de technologische vooruitgang in de betrouwbaarheid van magnetische opslagmedia, blijft het verlies van data stijgen, waardoor data recovery meer dan ooit belangrijk is geworden.

Onze data recovery specialisten hebben drie trends kunnen herleiden, die tot deze verhoging van dataverlies leidt.

1. Meer gegevens worden opgeslagen in ‘kleinere ruimtes’. Vandaag de dag slaan de harde schijven 500 keer meer gegevens op dan er werd opgeslagen op de harde schijven van een decennium geleden. Vergroting van de opslagcapaciteit versterkt het effect van dataverlies en maakt de mechanische precisie van de harde schijf kritieker.

2. Gegevens zijn meer opdracht- en tijdsafhankelijk geworden; Ziekenhuis patiënt gegevens, een Schoolexamen opdracht, Persoonlijke financiën en belasting informatie, Uitbetalingen van salarissen, enzovoorts. Gebruikers slaan tegenwoordig elektronisch meer informatie op dan ooit tevoren. Het verlies van opdracht kritieke gegevens kan een wankelend en soms zelfs een vernietigend effect hebben op de financiële-, wettelijke- en productiviteitsvertakkingen van zowel ondernemingen als thuisgebruikers.

3. Backup tools en technieken zijn niet 100% betrouwbaar. De meeste computer gebruikers vertrouwen op hun backups als vangnet in het geval van het verlies van data (geadviseerd in de praktijk). Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de klanten die met dataverlies te maken hadden, toch regelmatig backups van hun gegevens hadden gemaakt. Backups veronderstellen dat hardware en opslagmedia werkend zijn; dat de gegevens niet beschadigd zijn en dat uw recente backup goed genoeg is voor een volledig herstel. In werkelijkheid zullen hardware en software falen en backups bevatten niet altijd voldoende en recente data.

Belangrijkste oorzaken van dataverlies:

Hardware of Systeem Storingen (44 % van al het dataverlies)
Een head crash van de harddisk is de meest voorkomende vorm van een fout die zich voordoet in de harddisk. Meer dan 44% van de fouten ontstaan als gevolg van hardware fouten in de harddisk. De head van de harddisk is het meest delicate onderdeel. De harddisk platter draait namelijk in 1 seconde 150 keer rond en de head beweegt boven deze platter met alleen een submicro afstand ertussen.

Ter vergelijking; een Boeing die constant anderhalve millimeter boven de grond vliegt!

Iedere verstoring kan dus een head crash veroorzaken die leidt tot een kapotte harddisk. Zelfs stofdeeltjes die tussen de platter en de head komen, kunnen ernstige beschadigingen aan de head geven waardoor de harddisk ontoegankelijk wordt.

Mogelijke symptomen
• Fout bericht met de vermelding dat het apparaat niet
wordt herkend
• Eerder toegankelijke gegevens opeens verdwenen
• Computer harde schijf werkt niet
• Tikkende of ratelende geluiden
• Harde schijf spint niet

Voorbeelden
• Stroomstoringen
• Harddisk crash/Head crash
• Controller fouten

Preventieve maatregelen
• Bescherm de elektrische componenten door gebruik te maken van computers in een droge, schaduwrijke en stofvrije ruimte
• Beschermen tegen spanningspieken met een ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
• Niet schudden of verwijderen van de covers op harde schijven of tapes.

Menselijke Fouten (32 % van al het dataverlies)
Een andere belangrijke bedreiging, voor de integriteit van de gegevens, is het risico van mensen. Dit soort schade ontstaat in twee vormen: opzettelijke en onopzettelijke. Individuen of groepen kunnen opzettelijke schade toebrengen, met kwaadwillendheid als het einddoel.

De beste verdediging tegen deze vorm van bedreiging is een zeer agressief beveiligingsprogramma dat ook adequate scheiding van gegevens omvat en alleen toegang verleend op noodzakelijke basis. Voor medewerkers die toegang hebben tot en wijzigen van gevoelige gegevens, is training vaak de beste preventieve maatregel tegen onbedoelde verliezen.

Mogelijke symptomen
• Eerder toegankelijke gegevens opeens verdwenen
• Bericht vergelijkbaar met "Bestand niet gevonden"

Voorbeelden
• Per ongeluk verwijderen of wissen
• Opzettelijk verwijderen of wissen
• Schade veroorzaakt door een val

Preventieve maatregelen
• Probeer nooit een operatie, zoals installaties of reparaties, als u niet beschikt over ervaring
• Vermijd het verplaatsen van uw computer, vooral wanneer het in werking is.
• Installeren van beveiligingssoftware

Software Corruptie (14 % van al het dataverlies)
Er zijn momenten dat data verlies optreedt ten gevolge van een softwarestoring. Software, waarmee we werken, die niet naar behoren functioneert doordat de programma's ‘bevriezen’ en we niet in staat zijn de gegevens op te slaan waardoor de gegevens verloren gaan.

Soms kan sommige software ook het besturingssysteem corrupt maken wat eveneens leidt tot verlies van de data. Data recovery software kan dan helpen bij het terughalen en herstellen van verloren gegane gegevens.

Mogelijke symptomen
• Systeem berichten met betrekking tot geheugen fouten
• Software applicatie kan niet laden
• Fout bericht met vermelding dat de gegevens beschadigd of ontoegankelijk zijn

Voorbeelden
• Corruptie veroorzaakt door reparatie of diagnostische hulpmiddelen
• Mislukte backups
• Configuratie complexiteit

Preventieve maatregelen
• Back-up de gegevens regelmatig
• Gebruik diagnostische hulpprogramma's met de nodige voorzichtigheid.

Computer Virussen (7 % van al het dataverlies)
Virussen kunnen ook de oorzaak zijn van een besturingssysteem fout. Sommige virussen komen samen met een ander programma of via het internet binnen op onze harde schijf. Deze virussen krijgen zichzelf geladen in het besturingssysteem, waardoor het systeembestand corrupt wordt en we dus terecht komen in een dataverlies situatie.

Mogelijke symptomen
• Blanco scherm
• Vreemd en onvoorspelbaar gedrag
• "Bestand niet gevonden"-bericht dat aankondigt dat virus op het scherm verschijnt

Voorbeelden
• Boot sector virussen
• Bestand infecterende virussen
• Polymorfische virussen

Preventieve maatregelen
• Gebruik een goed anti-virus pakket
• Verkrijg software van betrouwbare bronnen
• Scan alle binnenkomende gegevens, inclusief verpakte software, voor virussen.

Natuurrampen (3 % van al het dataverlies)
Natuurrampen zoals een aardbeving, overstroming, brand en bliksem zijn de andere manieren waarop we verlies van data ondervinden. Overstromingen bijvoorbeeld veroorzaken grote schade aan de harde schijf, omdat een grote hoeveelheid vocht het roestproces versnelt en zodoende schade brengt aan het elektronische circuitboard. Professionele Data Recovery Service bedrijven zijn echter in staat om gegevens te herstellen bij alle types en elke situatie van dataverlies.

Mogelijke symptomen
• Terwijl overstromingen en aardbevingen duidelijke symptomen hebben, geven lawines en bliksem vaak geen aanwijzingen.

Voorbeelden
• Bosbranden
• Overstromingen
• Lawines

Preventieve maatregelen
• Bewaar geteste back-ups op een andere locatie
• Sla geen kritieke data in een alluviaal gebied op
• Installeer een UPS.

Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat, in de meeste gevallen van dataverlies, de data gerecoverd kan worden door een hard disk reparatie ongeacht de oorzaak van het verlies. Denk dus nooit dat uw waardevolle data voor altijd verloren is.

Raadpleeg in geval van dataverlies altijd eerst een van onze gekwalificeerde data recovery experts voordat u beslist het op te geven. Bel ons op +31 (0)413 270 314 voor een vrijblijvend advies bij dataverlies.

Geen opmerkingen: